Weboldalunk cookie-kat használhat, hogy megjegyezze a belépési adatokat, egyedi beállításokat, továbbá statisztikai célokra és hogy a személyes érdeklődéshez igazítsa hirdetéseit. További információ
Kezdőoldal » Kultúra és közösség » Vallás » Miért gondolják némelyek,...

KZitus kérdése:

Miért gondolják némelyek, hogy a Máté 28:19,20 bizonyítja a "szentháromságot"?

Figyelt kérdés

Ott ez van írva:"Menjetek hát, és tegyetek tanítvánnyá minden nemzetből való embereket, kereszteljétek meg őket az Atyának, a Fiúnak és a szent szellemnek a nevében, és tanítsátok meg őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek. Én pedig veletek leszek mindennap a világrendszer befejezéséig.”

Más helyeken ez van írva Istenről:

Ézsaiás 40:25 „Kihez hasonlíthattok engem, hogy egyenlő volnék vele?” – ezt kérdezi a szent Isten."

Zsoltárok 83:18 "Tudják meg az emberek, hogy te, akinek a neve Jehova, egymagad vagy a legfelségesebb Isten az egész föld felett."

Ézsaiás 45:5 " Én vagyok Jehova, és nincsen más, rajtam kívül nincs Isten."

Ézsaiás 46:9 "Emlékezzetek a korábbi dolgokra, amelyek régen történtek, hogy én vagyok az Isten, és nincs más. Én vagyok az Isten, és senki sincs, aki hozzám hasonló."

János 5:19 "Jézus erre ezt mondta nekik: „Teljesen biztosak lehettek benne, hogy a Fiú semmit sem tehet a maga kezdeményezéséből, hanem csak azt teszi, amit az Atyától lát. Mert amiket az Atya tesz, ugyanazokat teszi a Fiú is"

János 6:38 "Mert én nem azért jöttem le az égből, hogy a saját akaratomat cselekedjem, hanem annak az akaratát, aki küldött engem."

János 7:16 "Jézus erre így válaszolt nekik: „Amit tanítok, az nem tőlem van, hanem attól, aki küldött engem."

.....és ez csak néhány utalás a Teremtő egyedüli voltára.ápr. 1. 11:45
1 2 3 4 5
 1/43 anonim ***** válasza:
75%
Nem csak ez bizonyítja kedves "jehovás" KZitus, hanem a teljes Újszövetség. Az teljesen egyértelműen látszik az Újszövetségből, hogy Krisztus maga is Isten, sőt szó szerint több helyen is így nevezi Őt. Innen már csak a Szentlélek személye lehet kérdéses. Ehhez kell kicsit mélyebb teológiai ismeret, érzék, mert talán ez nem teljesen egyértelmű első ránézésre, hiszen Jézussal ellentétben, nincs külön Istennek nevezve. De ha jobban megnézzük, csupa olyan vonással rendelkezik, ami alapján az.
ápr. 1. 11:53
Hasznos számodra ez a válasz?
 2/43 anonim ***** válasza:
79%

Az Ószövetségben még nem mondott el mindent Isten saját belső természetéről.


A János-evangéliumban foglaltak pedig pont az Atya és a Fiú egylényegűségét (egy isteni akarat, egy isteni mindenhatóság stb.), de személyükben való különbségét bizonyítják, tehát azt, ami lényegében maga a Szentháromság.


"Én és az Atya egy vagyunk." (Jn. 10:30)

ápr. 1. 11:55
Hasznos számodra ez a válasz?
 3/43 anonim ***** válasza:
67%

".....és ez csak néhány utalás a Teremtő egyedüli voltára."


Ezt már buktatja a Zsidó 1.1-2 és a János 1.1-3.

Amúgy is a szellemi világból csak információval lehet a fizikai világban teremteni (kvantum, rezgés, stb.), tehát így is megáll a János 1. fejezete, miszerint Isten információja Jézus, aki szintén Isten, illetve az isteni teljesség része. Más kérdés, hogy "kitestesült" és így lett ember és Isten egyszerre Jézus, aki eredetileg az isteni teljesség "része volt".


Egy keresztény elfogadja, hogy a hazugság csúnya dolog. Mégis azt állítod, hogy a szentháromság hívők három istenben hisznek, mikor mindig elmondjuk, hogy mi is egy istenben hiszünk. Az Ézsaiás igékkel nem cáfolsz minket és a szentháromságot sem.


"János 7:16 "Jézus erre így válaszolt nekik: „Amit tanítok, az nem tőlem van, hanem attól, aki küldött engem."

Mégis mit vártál, hogy Jézus az egyszerű embereknek a középkorban modern filozófiával és információelmélettel fogja magát magyarázni?


Pát nem fogadjátok el, pedig ő is írja, hogy Jézus a megtestesült Isten.


Tehát: Isten fizikai megjelenése Jézus Krisztus. És engedjétek el most már a témát

ápr. 1. 11:56
Hasznos számodra ez a válasz?
 4/43 anonim ***** válasza:
78%
#3. Vigyázz, ez a gondolatmenet elmozdulhat a modalizmus vagy más néven szabellianizmus irányába. Ami szintén tévút.
ápr. 1. 12:03
Hasznos számodra ez a válasz?
 5/43 anonim ***** válasza:
21%

"#3. Vigyázz, ez a gondolatmenet elmozdulhat a modalizmus vagy más néven szabellianizmus irányába. Ami szintén tévút."

Én elfogadom az Isten egyidejű háromságát, sőt, Isten szerintem végtelen személyiségű (???), ezt az emberiségből szerintem ki lehet következtetni. A János 1.1-3 egyértelműen rámutat erre.

Isten teljessége, Lelke és Információja egyidejű örökkévalóságban van.

De az is lehet, h nem értek teljesen egyet katolikus szentháromság definícióval? Nem tudom, nem vizsgáltam még. És lehet, h ehhez viszonyítva nevezik a katolikusok eretneknek, akik nem pont úgy definiálják a szentháromságot? Nem tudom...


...elolvastam a katolikus definíciót, teljesen egyetértek vele.

ápr. 1. 13:44
Hasznos számodra ez a válasz?
 6/43 A kérdező kommentje:

#2

""Én és az Atya egy vagyunk." (Jn. 10:30)"- ez igaz, hiszen a Biblia írja, de erről is ír János:17:6-10, 20-23

"Megismertettem a nevedet azokkal az emberekkel, akiket nekem adtál a világból.+ A tieid voltak, te pedig nekem adtad őket, és megfogadták a szavadat. Most már tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, tőled van, hiszen elmondtam nekik mindent, amit te mondtál nekem. Ők megfogadták azokat, és bizonyosan megtudták, hogy a te képviselődként jöttem el, és elhitték, hogy te küldtél el engem. Őmiattuk kérlek. Nem a világ miatt kérlek, hanem azok miatt, akiket nekem adtál, mert ők a tieid. És mindaz, ami az enyém, a tiéd, és ami a tiéd, az enyém, és ők dicsőítettek engem......

Nemcsak őmiattuk kérem, hanem azok miatt is, akik az ő szavukra hisznek bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, mint ahogy te, ATYÁM, EGYSÉGBEN VAGY VELEM, és én EGYSÉGBEN VAGYOK VELED, és hogy ŐK IS EGYSÉGBEN LEGYENEK VELÜNK, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Nekik adtam azt a dicsőséget, melyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint ahogy mi is egyek vagyunk. Én egységben vagyok velük, te pedig egységben vagy velem, és így ők is tökéletesen eggyé válnak. Ebből fogja tudni a világ, hogy te küldtél el engem, és hogy szeretted őket, mint ahogy engem is szerettél. "

ápr. 1. 19:54
 7/43 anonim ***** válasza:
65%

Azért gondolják ezt mert ez az igazság nem csak egyesek hanem sokan így gondolják!!!Luk 17:11-19

11 És lőn, mikor útban vala Jeruzsálem felé, hogy ő Samariának és Galileának közepette méne által.

12 És mikor egy faluba beméne, jöve elébe tíz bélpoklos férfi, kik távol megállának:

13 És felemelék szavukat, mondván: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!

14 És mikor őket látta, monda nekik: Elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak. És lőn, hogy míg odamenének, megtisztulának.

15 Egy pedig ő közülük, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatére, dicsőítvén az Istent nagy szóval;

16 És arccal leborula az ő lábainál hálákat adván neki: és az Samariabeli vala.

17 Felelvén pedig Jézus, monda: Avagy nem tízen tisztulának-e meg? A kilence pedig hol van?

18 Nem találkoztak akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen?

19 És monda neki: Kelj föl, és menj el: a te hited téged megtartott.Ahogy ebben a történetben olvasható Jézus elfogadta az előtte történt leborulást amit máshol egy angyal visszautasított.


Jel 19:9-10

9 És monda nekem: Írd meg: Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És monda nekem: Ezek az Istennek igaz beszédei.

10 És leborulék annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de monda nekem: Meglásd, ne tedd; szolgatársad vagyok neked és a te atyádfiainak, akiknél a Jézus bizonyságtétele van; Istent imádd, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke.


Jel 22:8-9

8 És én János vagyok az, aki ezeket hallottam és láttam: és mikor hallottam és láttam, leborulék az angyal lábai előtt, hogy őt imádjam, aki nekem ezeket megmutatta vala.

9 Az pedig monda nekem: Meglásd, ne [tedd]; mert szolgatársad vagyok neked, és a te atyádfiainak a prófétáknak, és azoknak, akik megtartják e könyvnek beszédeit. Az Istent imádd.Ha ezekből és sok más Igehelyekből amiket előzőekben ezzel a témával kapcsolatban bemásolgattunk nektek tanúknak nem akarod felismerni azt a tényt Jézus nem Mihály főangyal az a te problémád.


2Pét 1:2-4

2 Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen az Istennek és Jézusnak a mi Urunknak megismerésében.

3 Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott;

4 Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon.


Péter apostol isteni erőről és isteni természetről ír és nem angyali erőről és természetről.

Természetesen ha hazugságokat és eretnekségeket akarnak igaz szívű hívőkkel elfogadtatni és megtéveszteni őket ahhoz kell egy saját Biblia fordítás-ferdités amely a rendelkezésetekre áll amelyből próbálod elfogadtatni a kérdésedben beletett tanítást Jézus személyéről,hogy ő nem Isten és a Szent háromság nem létezik és csak egy Isten van.

Igen így van egy Isten van de ezt a hármas valóságot, megjelenést és kinyilatkoztatást szível lehet megérteni elmével nem.

ápr. 1. 21:31
Hasznos számodra ez a válasz?
 8/43 tgt ***** válasza:
4%

Vajon Jézus Istenek tartotta-e magát?


Lukács 18,18-24

"Akkor egy előkelő ember megkérdezte Jézustól: "Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?" Jézus ezt válaszolta neki: "Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, egyedül csak az Isten."

ápr. 2. 08:06
Hasznos számodra ez a válasz?
 9/43 anonim ***** válasza:
59%

Vajon mikor mondta ezt Jézus?

Nagy-nagy érdeklődéssel várom válaszod!!!

ápr. 2. 09:26
Hasznos számodra ez a válasz?
 10/43 anonim ***** válasza:
70%

Szia Zitus,


Nagyon egyszerű a magyarázat:

-Ha csak az Atya volna Isten, akkor csak az Ő nevében kellene keresztelni.

-Ha a Szentlélek személytelen erő volna, akkor szintén.

Ha nem lenne a Szentháromság akkor ez a kijelentés így hangozna: kereszteljétek meg őket az Atyának nevében, a Fiúnak parancsára és a szent léleknek erejével.

De nem így hangzik... :-)

Egyébként a fordítás is pocsék amit idéztél, ha már belenyúltak akkor legalább jól kellett volna fordítani.

Például az αἰῶνος (aiōnos) 25-ször szerepel a görög újszövetségben, de mindenhol inkább a világ, kor, korszak mint rendszer!


Üdv. Péter

ápr. 2. 12:22
Hasznos számodra ez a válasz?
1 2 3 4 5

Kapcsolódó kérdések:

Minden jog fenntartva © 2020, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info@gyakorikerdesek.hu

A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!