Weboldalunk cookie-kat használhat, hogy megjegyezze a belépési adatokat, egyedi beállításokat, továbbá statisztikai célokra és hogy a személyes érdeklődéshez igazítsa hirdetéseit. További információ
Kezdőoldal » Kultúra és közösség » Vallás » Van itt olyan kereszteny, aki...

Van itt olyan kereszteny, aki gyakorolja is a vallasat es probal ugy elni, ahogy azt a biblia szerint kell?

Figyelt kérdés
Lenne egy kerdesem
júl. 20. 22:05
1 2 3 4 5
 31/46 anonim ***** válasza:
Szerinte fogalomzavarban szenvedsz. Vannak zsidóból megtért keresztények, de ők már keresztények, nem izraeliták vallásukat tekintve.
júl. 21. 20:28
Hasznos számodra ez a válasz?
 32/46 Blackice75 ***** válasza:

Az Izraelita az nem vallás :)

Az Izraelita a kiválsztott nép , Ábrahám magva!

Megtörték a Teremtővel az örök szövetséget ezert szét lettek szórva a világban, de az Atya nem hagyja el választott népét , ezért az idők végén majd elhivja őket a világ mind a négy széléről!

Aki elszakadt az Atyától az testileg lehet hogy Izraelita , de spurituálisan mar nem , mivel nem az Atya szava szerint él! Testileg Abrahám leszármazottja de spirituálisan már nem Ábrahám magva!

Mindenki lehet Ábrahám.magva vagyis Izraelita és az ígéret szerint örökös aki a elfogadja az Atya Ábrahámmal kötött örök szövetségét, és annak feltétele a Tora szerint él.

Csatlakozol ezzel Elohim választott nemzetéhez!


Egyébként meg az Izraelita az nem Yahudim (zsidó),de a Yahudim(zsidó) az Izraelita


Az Izraelita nemzetség 12 héber ajkú törzsből áll 12 ősapatól származnak , és ebből a 12 tőrzsből csak egyik Yahudim vagyis úgynevezett zsidó.

Azért Yahudim mert Izraelnek(Jákob), aki a 12 tőrzs ősatyj, egyik fiát úgy hívták hogy YAHUDA.

Na ők a zsidók!

Saul vagyis Pál apostol Izraelita volt a Benjámin tőrzsből való.

Tehát Pal apostól héber ajkú Brnjaminita Izraelita volt , de nem Yahudim (zsidó).

júl. 22. 10:33
Hasznos számodra ez a válasz?
 33/46 anonim ***** válasza:
#32 te a yahuah úrja csatornát szerkeszted?
júl. 22. 11:35
Hasznos számodra ez a válasz?
 34/46 anonim ***** válasza:
Útja*
júl. 22. 11:35
Hasznos számodra ez a válasz?
 35/46 anonim ***** válasza:

#32

Ezt a sok hülyeséget, és ilyenek lehetnek szabad lábon...

júl. 22. 13:33
Hasznos számodra ez a válasz?
 36/46 Blackice75 ***** válasza:

Nem én szerkeztem.

Tagja vagyok a közösségnek

júl. 22. 13:34
Hasznos számodra ez a válasz?
 37/46 anonim ***** válasza:

Mit mondunk tehát, hogy Ábrahám a mi atyánk nyert volna test szerint? Mert ha Ábrahám cselekedetekből igazult meg, van mivel dicsekedjék, de nem az Isten előtt. Mert mit mond az írás: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttaték az ő néki igazságul. Annak pedig, a ki munkálkodik, a jutalom nem tulajdoníttatik kegyelemből, hanem tartozás szerint; Ellenben annak, a ki nem munkálkodik, hanem hisz abban, a ki az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdoníttatik igazságul. A mint Dávid is boldognak mondja azt az embert, a kinek az Isten igazságot tulajdonít cselekedetek nélkül. Boldogok, a kiknek megbocsáttattak az ő hamisságaik, és a kiknek elfedeztettek az ő bűneik. Boldog ember az, a kinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Ez a boldogság tehát a zsidónak, vagy a pogánynak is tulajdoníttatik-é? Mert azt mondjuk, hogy Ábrahámnak a hit tulajdoníttaték igazságul. Miképen tulajdoníttaték tehát? Körülmetélt vagy körülmetéletlen állapotában? Nem körülmetélt, hanem körülmetéletlen állapotában. És a körülmetélkedés jegyét körülmetéletlenségében tanusított hite igazságának pecsétjéül nyerte: hogy atyja legyen mindazoknak, a kik körülmetéletlen létökre hisznek, hogy azoknak is tulajdoníttassék az igazság; És hogy atyja legyen a körülmetélteknek is, azoknak, a kik nemcsak körülmetélkednek, hanem követik is a mi atyánknak Ábrahámnak körülmetéletlenségében tanusított hitének nyomdokait. Mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának, hogy e világnak örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által. Mert ha azok az örökösök, kik a törvényből valók, hiábavalóvá lett a hit, és haszontalanná az ígéret: Mert a törvény haragot nemz: a hol pedig nincsen törvény, ott törvény ellen való cselekedet sincsen. Azért hitből, hogy kegyelemből legyen; hogy erős legyen az ígéret az egész magnak; nemcsak a törvényből valónak, hanem az Ábrahám hitéből valónak is, a ki mindnyájunknak atyánk (A mint meg van írva, hogy sok nép atyjává tettelek téged ) az előtt, az Isten előtt, a kiben hitt, a ki a holtakat megeleveníti, és azokat, a melyek nincsenek, előszólítja mint meglevőket. A ki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek atyjává lesz, a szerint, a mint megmondatott: Így lészen a te magod. És hitében erős lévén, nem gondolt az ő már elhalt testére, mintegy százesztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére; Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek, És teljesen elhitte, hogy a mit ő ígért, meg is cselekedheti. Azért is tulajdoníttaték néki igazságul. De nemcsak ő érette iratott meg, hogy tulajdoníttaték néki igazságul, Hanem mi érettünk is, a kiknek majd tulajdoníttatik, azoknak tudniillik, a kik hisznek Abban, a ki feltámasztotta a mi Urunkat a Jézust a halálból, Ki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért.

Róma 4:1‭-‬25 HUNK

[link]

júl. 22. 14:58
Hasznos számodra ez a válasz?
 38/46 anonim ***** válasza:
Nem vallást, hanem az Úr Jézus Krisztust kell követni. Yahuah útja csatornájával jobb vigyázni anno engem is félre vitt. Én pedig köteles vagyok szólni, ha látom ember társam tévelyeg. Túl nagy a tét. Örök élet.
júl. 22. 14:59
Hasznos számodra ez a válasz?
 39/46 Blackice75 ***** válasza:

Máté 5:17 Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.


Máté 5:18 Mert bizony mondom nektek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből(Tora) egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik.


Róm 6:15 Mit is tehát? Vétkezzünk-e mivelhogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen.


Róm 2:13 (Mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt(Tora) betöltik.


Máté 5:19 Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen; valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen.Máté 7:21 Nem minden, aki ezt mondja nekem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.


Máté 19:16 És íme hozzá jövén egy ember, monda neki: Jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek?


Máté 19:17 Ő pedig monda neki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat.


Ján 8:28 Monda azért nekik Jézus: Mikor felemelitek az embernek Fiát, akkor megismeritek, hogy én vagyok és semmit sem cselekszem magamtól, hanem amint az Atya tanított engem, úgy szólok.


Ján 8:29 És aki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek neki kedvesek.


Ján 5:43 Én az én Atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be engem; ha más jőne a maga nevében, azt befogadnátok.


Ján 5:44 Mimódon hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget,(Tora) amely az egy Istentől van, nem keresitek?


Ján 5:45 Ne állítsátok, hogy én vádollak majd benneteket az Atyánál; van aki vádol titeket, Mózes, akiben ti reménykedtetek.


Mózes a Torával bizony !!!

Ezt maga a Megváltó mondja, akkor mégis hogy állít olyan hazugságot a világ hogy a Tora el van törölve?Ján 5:46 Mert ha hinnétek Mózesnek, nekem is hinnétek; mert én rólam írt ő.


Róla írt Mózes , mert Ő a Tora aki emberként megszületett!


Ján 5:47 Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, mimódon hisztek az én beszédeimnek?


Ha nem hiszünk a Torában amit Mózesnek adott át az Atya, akkor hogy higetünk Ő benne , mikor Ő a Megváltó ugyanaz mint a Tora csak emberként megszületve!

Ezért tette fel ezt a kérdést!

Ő a bizonyságtétel a Toráról vagyis a parancsolatok,rendeletek megtartója!


Ján 10:25 Felele nekik Jézus: Megmondtam nektek, és nem hiszitek: a cselekedetek, amelyeket én cselekszem az én Atyám nevében, azok tesznek bizonyságot rólam.


Ján 10:26 De ti nem hisztek, mert ti nem az én juhaim közül vagytok. Amint megmondtam nektek:


Ján 10:27 Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem:


Ján 10:28 És én örök életet adok nekik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.


1Ján 5:2 Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogyha az Istent szeretjük, és az ő parancsolatait(Tora) megtartjuk.1Ján 5:3 Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatai; az ő parancsolatai pedig nem nehezek.


Róm 3:28 Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül.


Róm 3:31 A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-e a hit által? Távol legyen! Sőt inkább a törvényt(Tora) megerősítjük.

júl. 22. 19:00
Hasznos számodra ez a válasz?
 40/46 anonim ***** válasza:

A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén. Hazug beszédűeknek képmutatása által, kik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretökben. A kik tiltják a házasságot, sürgetik az eledelektől való tartózkodást, melyeket Isten teremtett hálaadással való élvezésre a hívőknek és azoknak, a kik megismerték az igazságot. Mert Istennek minden teremtett állata jó, és semmi sem megvetendő, ha hálaadással élnek azzal; Mert megszenteltetik Istennek ígéje és könyörgés által. Ezeket ha eleikbe adod az atyafiaknak, Krisztus Jézusnak jó szolgája leszel, táplálkozván a hitnek és jó tudománynak beszédeivel, a melyet követtél; A szentségtelen és vénasszonyos meséket pedig eltávoztasd. Hanem gyakorold magadat a kegyességre: Mert a test gyakorlásának kevés haszna van; de a kegyesség mindenre hasznos, meglévén benne a jelenvaló és a jövő életnek ígérete. Igaz ez a beszéd, és méltó, hogy mindenképpen elfogadjuk. Mert azért fáradunk és szenvedünk szidalmakat, mivelhogy reménységünket vetettük az élő Istenben, a ki minden embernek megtartója, kiváltképen a hívőknek. Ezeket hirdessed és tanítsad. Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban. A míg oda megyek, legyen gondod a felolvasásra, az intésre és a tanításra. Meg ne vesd a kegyelemnek benned való ajándékát, a mely adatott néked prófétálás által, a presbitérium kezeinek reád tevésével. Ezekről gondoskodjál, ezeken légy, hogy előhaladásod nyilvánvaló legyen mindenek előtt. Gondot viselj magadról és a tudományról; maradj meg azokban; mert ezt cselekedvén, mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat.

1 Timótheus 4:1‭-‬16 HUNK

[link]

júl. 22. 23:24
Hasznos számodra ez a válasz?
1 2 3 4 5

Kapcsolódó kérdések:

Minden jog fenntartva © 2021, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info@gyakorikerdesek.hu

A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!