Kezdőoldal » Kultúra és közösség » Vallás » Hogyan lehet ezt kivitelezni...

KZitus kérdése:

Hogyan lehet ezt kivitelezni a mindennapi életben?

Figyelt kérdés

Keresztényeknek szóló kérdés

Példabeszédek 3:5, 6

"... a magad értelmére ne támaszkodj. Minden utadban vedd figyelembe őt, és akkor ő fogja egyengetni ösvényeidet."2015. dec. 7. 18:42
1 2
 1/13 anonim ***** válasza:

Na, Zitus, elég sokáig nem írtál ki kérdést.

Mi történt, beteg voltál?


...sehogy nem lehet ezt kivitelezni. Ehhez TUDNOD kellene, hogy hol van az istened, beszélgetni kellene vele... ugyanis, ha csak GONDOLOD azt, hogy az ő akaratát cselekszed, akkor máris a magad értelmére támaszkodsz.

2015. dec. 8. 06:52
Hasznos számodra ez a válasz?
 2/13 anonim ***** válasza:
Döntéseink előtt Isten segitségét kérjük.
2015. dec. 8. 11:28
Hasznos számodra ez a válasz?
 3/13 anonim ***** válasza:

Kérni azt lehet.

De végül NEKED kell dönteni. És még azt sem tudod meg, hogy segített-e, vagy sem.

2015. dec. 8. 11:52
Hasznos számodra ez a válasz?
 4/13 anonim ***** válasza:
100%

"... a magad értelmére ne támaszkodj. Minden utadban vedd figyelembe őt, és akkor ő fogja egyengetni ösvényeidet."


Úgy lehetne,hogy megtanulod,hogy a Biblia szava,és a gyülekezeted gondolkodásának lemásolása nem feltétlen Isten útja.Ehhez viszont merni kellene támaszkodnod a magad értelmére is,mert ezért adta a teremtő,de pont ez az,amit szándékosan félremagyaráznak és elvesznek tőled,hogy csakis nekik szolgálj,ne pedig annak az Istennek,akiről Jézus beszélt.Az túl bátor ahhoz,hogy nemet mondjon a hülyeségre,a hazugságra,viszont ahhoz is bátor,hogy magához vegye az erejét és ne féljen az önállóságtól.Ezt nagyon nem szeretik.

2015. dec. 8. 17:38
Hasznos számodra ez a válasz?
 5/13 A kérdező kommentje:

Bár kértem, hogy keresztények írjanak, akik hisznek a Biblia gyakorlatias tanácsainak...sajnos nem ők írtak (bocsánat a kivételtől)


Olyanok válasza érdekelne, akin nem teljesedik Pál figyelmeztetése (próféciája):

„lesz időszak, amikor az egészséges tanítást nem fogják elviselni, hanem a saját kívánságaikkal összhangban gyűjtenek össze maguknak tanítókat, hogy csiklandoztassák a fülüket; és az igazságtól elfordítják fülüket, a valótlan történetekhez ellenben odafordulnak” 2Timóteusz 4:3, 4.

2015. dec. 8. 19:46
 6/13 anonim ***** válasza:

Nos, én ezzel nem értek egyet teljes mértékben. Mivel ennek az idézetnek két ellenkező példája is megtörténik Jézussal, és egyikben sem förmed az illetőre, hogy "hogyan merészelsz a saját értelmedre támaszkodni", hanem különösen örül neki és megadja, azt amit kívántak tőle.


"5 Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba, egy százados méne hozzá, kérvén őt,

6 És ezt mondván: Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved.

7 És monda néki Jézus: Elmegyek és meggyógyítom őt.

8 És felelvén a százados, monda: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jőjj; hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám.

9 Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek; és mondom egyiknek: Eredj el, és elmegy; és a másiknak: Jöszte, és eljő; és az én szolgámnak: Tedd ezt, és megteszi.

10 Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozék, és monda az őt követőknek: Bizony mondom néktek, még az Izráelben sem találtam ilyen nagy hitet."


Mt. 8:5-10


A másik, amikor egy asszony megy hozzá.


"22.És ímé egy kananeus asszony jövén ki abból a tartományból, kiált vala néki: Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! az én leányom az ördögtől gonoszul gyötörtetik.

23 Ő pedig egy szót sem felele néki. És az ő tanítványai hozzá menvén, kérik vala őt, mondván: Bocsásd el őt, mert utánunk kiált.

24 Ő pedig felelvén, monda: Nem küldettem, csak az Izráel házának elveszett juhaihoz.

25 Az asszony pedig odaérvén, leborula előtte, mondván: Uram, légy segítségül nékem!

26 Ő pedig felelvén, monda: Nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni.

27 Az pedig monda: Úgy van, Uram; de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, amik az ő uroknak asztaláról aláhullanak.

28 Ekkor felelvén Jézus, monda néki: Óh asszony, nagy a te hited! Legyen néked a te akaratod szerint. És meggyógyula az ő leánya attól a pillanattól fogva."


Mt. 15: 22-28


Mindkettő egy-egy bölcsesség, mely az ember értelméből és okosságából ered. Mindkettőre kifejezetten kihangsúlyozza Jézus "Nagy a te hited". És megadja mindkettőnek azt, amit kívánnak.


---


Ezen kívül Jézus mondja a következőt:


"21 Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; mert ímé az Isten országa ti bennetek van."


Vagyis, minden amit tudnod kell Istenről, az voltaképpen benned van.


Hogyan férhetsz hozzá ehhez a tudáshoz? Nos révülés, vagy meditáció útján. Persze meditáció is meg a révülés is valami gonosz sátáni dolog, mert sok a buta ember, akik saját okoskodásuk révén akarnak másokat is a saját szintjükre lerángatni.


Az imádkozás az egy révülés. Régen soha nem tudtam, hogy miért nem működnek az imáim, miért nem találnak meghallgatásra, hiszen én olyan "őszintén" imádkozom.


Később, amikor megimserkedtem a révüléssel és, hogy miaz, rájöttem, hogy a révülés egy olyan állapot, amikor ezt az irdatlan nagy "őszinteséget" vetkezi le az ember.


A révülés az éber állapot és az álom közötti határon van. Ekkor nyílik meg az a világ, amelyben közvetlenül a teremtővel beszélhetünk.


A meditáció is ugyan ez, csak amíg a révülést lehet aktívan is végezni, addig a meditációhoz egy folyamatos mozdulatlan állapot szükséges. Mivel ez a könnyebb, így ez is terjed manapság, bár tény, hogy sokan rosszul tanítják.


Amikor meditál vagy révül az ember, eljut egy olyan tudatállapotba, amikor felfigyel arra, hogy bár mondja az imát, vagy épp bőszen meditál, de mégis öntudatára ébred annak, hogy azt aki vagy ami meditál / révül, éppen figyeli. És a test működik a nélkül, hogy bármilyen gondolattal is irányítaná azt. És amikor a figyelőt elkezded figyelni, ekkor ébredsz öntudatra, nah az a valódi én, a legmélyebben rejtőző, aki a valódi tudás birtokosa.


Ezt a legkönnyebb elképzelni úgy, hogy van egy tükör, aminek háttal állsz. Minden gondolatod a tükörről verődik vissza, vagyis a tükrön keresztül valósul meg. A révülés / meditáció azt jelenti, szembe fordulsz a tükörrel, amiben önmagadat láthatod meg.


Persze, nem biztos, hogy mindenki találkozni szeretne saját belső létezésével. Szörnyű látvány lehet egy csúnya lélek, főleg ha önmagát az ember szépnek gondolja.


---


Anonymus

2015. dec. 8. 21:20
Hasznos számodra ez a válasz?
 7/13 anonim ***** válasza:

"Olyanok válasza érdekelne, akin nem teljesedik Pál figyelmeztetése (próféciája)"


Honnan tudod,hogy rajtam pl.beteljesedik?


17:38

2015. dec. 9. 16:15
Hasznos számodra ez a válasz?
 8/13 pelgrim ***** válasza:

Létezik egy megbízható ismérv, amit úgy lehet körülírni, hogy az igaz, a helyes, a méltányos hangja mindig a magabiztos Krisztus „hangja” bennünk, míg az igaz, a helyes, a méltányos „árnyékának hangja” mindig valami tévedést, veszteséget, szenvedést vagy halált tartogat a háttérben. Más szóval érezzük a dolgok igazságát, helyességét, méltányosságát, vagy e dolgok hiányát.


Ez az ismérv őszinteséggel egy felhőtlen lelkiállapotban alkalmazva teljesen megbízható, ez nem vezet félre. Ez az Ő hangja benned, ez nem a magad személyes értelme.

2015. dec. 12. 18:17
Hasznos számodra ez a válasz?
 9/13 anonim ***** válasza:

"

Bár kértem, hogy keresztények írjanak, akik hisznek a Biblia gyakorlatias tanácsainak...sajnos nem ők írtak (bocsánat a kivételtől)


Olyanok válasza érdekelne, akin nem teljesedik Pál figyelmeztetése (próféciája):

„lesz időszak, amikor az egészséges tanítást nem fogják elviselni, hanem a saját kívánságaikkal összhangban gyűjtenek össze maguknak tanítókat, hogy csiklandoztassák a fülüket; és az igazságtól elfordítják fülüket, a valótlan történetekhez ellenben odafordulnak” 2Timóteusz 4:3, 4."


Kedves kérdező, miért vagy ennyire agresszív? Szerintem te nem az igaz Istent szolgálod, mert mind ketten egyet értünk abban, hogy a világi vallások nagy része a Sátánt szolgálja, de abban is, hogy rengeteg ünnep szintén a sátánt szolgálja, és még van pár dolog amiben azonos nézetet vallok, de hogy gondolod azt, hogy Pál levelét idézvén, megvádolsz másokat azzal, hogy ők akikre ez illik? Miért ne lehetnél te, és a Jehova Tanúk akikre pont ez a tanítás illik? Sajnos, egyikünk sem lehet bizonyos abban, hogy a jó utat járja amíg el nem jön az ítélet napja.


A kérdésre válaszolván teljesen egyértelmű, hogy mindenben Istenre kell támaszkodni, ki kell kérni a véleményét még a legkisebb dologban is, amikre leginkább a Bibliában ad választ, de egyes esetekben Álmokban, a természeten keresztül, a lelkiismereten keresztül stb. Nyilván az Atya akaratát teljesítvén megáldja és megegyengeti a hívő útját.

2015. dec. 12. 23:48
Hasznos számodra ez a válasz?
 10/13 A kérdező kommentje:

9-es


Elnézésedet kérem, de nem értelek. Miért vetted ezt a mindatomat magadra:? "

Bár kértem, hogy keresztények írjanak, akik hisznek a Biblia gyakorlatias tanácsainak...sajnos nem ők írtak (bocsánat a kivételtől)


Mit írtam ebben félre? világosan elnézést kértem azoktól, akik úgy érzik enm tartoznak ezek közé? Akkor TE miért támadtál engem? miért személyeskedtél?

Ismét elnézést kérek tőled, de nem érted a támadásodat.Olyanok válasza érdekelne, akin nem teljesedik Pál figyelmeztetése (próféciája):

„lesz időszak, amikor az egészséges tanítást nem fogják elviselni, hanem a saját kívánságaikkal összhangban gyűjtenek össze maguknak tanítókat, hogy csiklandoztassák a fülüket; és az igazságtól elfordítják fülüket, a valótlan történetekhez ellenben odafordulnak” 2Timóteusz 4:3, 4."


"Kedves kérdező, miért vagy ennyire agresszív?"????????? De miért? hiszen csak egy bibliai idézete írtam és kértem, aki úgy érzi rajta ez nem teljesedik, kérem, írjon....te írtál, tehát úgy árzed, téged nem érint ez a bibilii prófécia(mert valakin csak teljesedik!! de sem te, sem én nem vagyubk felhatalmazva Istentől, hogy egymásra mutogassunk, csak saját magunkat, magunkban ismerhetjük ezt fel) -


"Szerintem te nem az igaz Istent szolgálod," - ha azt mondom igen, lehet személyes sértésnek veszed, ezért inkább azt mondom: ítélje ezt meg Jehova Isten, de semmi esetre sem ember.


" Pál levelét idézvén, megvádolsz másokat azzal, hogy ők akikre ez illik?" - idéznéd kérlek hol vádoltam meg mássokat azzal, hogy kikre illek ez a vers? Már írtam feljebb, hogy ezt minden ki maga vizsgálja meg, és állapitsa meg magáról, hova tartozik, vagy nem tartozik. Ezt senki helyett sem teheti meg más. Sokszor vádolnak hamisan, hogy ilyen, meg olyan félretanításban hiszek. Ha ez így is lenne, az az én problémám. De amikor ezért elítél, vagy megítél engem egy másik ember, akkor már régen nem velem van a baj...

Nehogy célzásnak, csak irányadó mértéknek vedd ha akarod:"Ne ítéljetek többé, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal fognak ítélni titeket, és amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak mérni nektek."Máté 7:1,2 - nem eshetünk bele ebbe a cssapdába


" Sajnos, egyikünk sem lehet bizonyos abban, hogy a jó utat járja amíg el nem jön az ítélet napja." - sajnos hiba lenne ezzel odáig várni. Mert a Biblia szerint AKKOT már csak vagy a kecskék, vagy a hujok közé kerülhetünk. Viszont aaddig nagyon sokat tehetünk azért, hogy naponta megvizsgálva magunkat TUDJUK, hogy mik vagyunk MA.

Ez a tanács segít mindenkinek, aki kereszténynek valja magát:

1Tesszalonika 4:1-12

4 Végezetül, testvérek, kérünk és buzdítunk titeket az Úr Jézus által, hogy amiképpen megkaptátok tőlünk az útmutatást, hogy miként kell járnotok és kedvére lennetek Istennek — mint ahogy jártok is —, úgy továbbra is ezt tegyétek, még teljesebb mértékben. Mert ismeritek az utasításokat, melyeket az Úr Jézus által adtunk nektek.

Mert azt akarja az Isten, hogy megszenteltek legyetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól; hogy mindegyikőtök tudja, hogyan legyen urává a maga edényének megszenteltségben és tisztességben, nem mohó nemi vágyakozásban, mint amilyen azokban a nemzetekben is van, amelyek nem ismerik az Istent; hogy senki ne menjen el odáig, hogy ártson, és senki ne sértse meg testvére jogait ebben a dologban, mert Jehova olyasvalaki, aki büntetést mér ki mindezekért, mint ahogy megmondtuk nektek korábban, és alaposan tanúskodtunk is nektek. Mert az Isten nem tisztátalanságra hívott el minket, hanem megszenteltségben. Így aztán, aki nemtörődömséget mutat, az nem embert vesz semmibe, hanem az Istent, aki belétek helyezi szent szellemét.

A testvéri szeretetet illetően azonban nincs szükségetek rá, hogy írjunk nektek, mert titeket Isten tanított meg arra, hogy szeressétek egymást; és ti ezt is teszitek minden testvérrel egész Makedóniában. De buzdítunk titeket, testvérek, hogy továbbra is ezt tegyétek, még teljesebb mértékben, és hogy tűzzétek ki célul, hogy csendesen éltek, a magatok dolgával törődtök, és dolgoztok kezetekkel, amiképpen elrendeltük nektek; hogy illendően viselkedjetek a kívülállókkal, és semmiben se lássatok szükséget.


Kérlek, ne vedd személyeskedésnek azt, amit a Biblia ír, mert az mindannyiunknak szól. Ahogyan neked, úgy nekem is.

Remélem elüztem rossz érzéseidet, mert nem volt szándékom azokat gerjeszteni, hiszen azt írja feljebb, hogy mindenkivel törekedjünk békességre...

2016. jan. 7. 18:48
1 2

Kapcsolódó kérdések:

Minden jog fenntartva © 2023, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu

A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!