Kezdőoldal » Kultúra és közösség » Vallás » Ajánlanátok női szentet...

Ajánlanátok női szentet (bérmálásra)? Miért pont őt ajánlod? Milyen tulajdonsága miatt?

Figyelt kérdés
2010. jún. 9. 13:36
 1/10 anonim ***** válasza:
2010. jún. 9. 15:35
Hasznos számodra ez a válasz?
 2/10 anonim ***** válasza:
10%

Én N. erős hittel hiszem és vallom, összesen és egyenkint mindazt, ami a római anyaszentegyház által használt hitvallásban foglaltatik, tudniilik: hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, a mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében. És az egy Jézus Krisztusban, az Isten egyszülött Fiában, ki az Atyától öröktől fogva született, Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, igaz Isten az igaz Istentől; aki született és nem alkottatott, egylényegű az Atyával; ki által mindenek lettek; aki érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért alászállt a mennyekből, és a Szentlélektől Szűz Mária méhében megtestesült, s emberré lett; aki meg is feszíttetett érettünk, Pontius Pilátus alatt szenvedett és eltemettetett; aki harmadnap feltámadt az Írások szerint és felment a mennyekbe, ül az Atya jobbja felől; aki ismét eljövendő lesz ítélni eleveneket és holtakat s országának nem leszen vége. És a Szentlélekben, Urunkban és Éltetőnkben, ki az Atyától és Fiútól származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítettik, ki a próféták által szólott. Hiszek egy közönséges és apostoli Anyaszentegyházat; vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára; remélem a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen.


Elfogadom és erősen vallom az apostoli és egyházi hagyományokat, ugyanazon anyaszentegyháznak többi szokásait és rendeléseit. A Szentírást azon értelemben, melyben vette és veszi az Anyaszentegyház, amelynek tiszte a szent iratok igaz értelméről és magyarázatáról ítélni, elfogadom és soha másként, mint a szent atyák egybehangzó magyarázata szerint, nem értem s nem magyarázom.


Vallom azt is, hogy az új szövetségnek igazán és valósággal hét szentsége vagyon, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus rendelt, s amelyeket, habár nem mindannyi mindenkinek, az emberi nem üdvösségére szükségesek; hogy ezek a keresztség, bérmálás, Oltáriszentség, penitencia tartás, utolsó kenet, egyházi rend és házasság, s hogy e szentségek malasztot adnak, s közülök a keresztséget, bérmálást és egyházi rendet szentségtörés nélkül ismételten felvenni nem szabad. Ezenkívül elfogadom és vallom a katolikus egyháznak a fentemlített szentségek ünnepélyes kiszolgáltatásában bevett és helybenhagyott szertartásait. Elfogadom és vallom összesen és egyenkint mindazt, amit a tridenti zsinat az eredeti bűnről meghatározott és kimondott. Hasonlókép vallom, hogy a szentmisében igaz, valóságos és engesztelő áldozat mutattatik be az Istennek az éleőkért és holtakért, s hogy az Oltáriszentségben igazán valósággal és lényegileg van a mi Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére, lelkével és istenségével együtt, hogy a kenyérnek egész lényege testté és a bornak egész lényege vérré változik, amely átváltozást a katolikus egyház átlényegülésnek nevez. Vallom azt is, hogy csupán egyik szín alatt is az egész Krisztust valóságos szentséget vesszük magunkhoz. Rendületlenül hiszem, hogy van purgatórium, s hogy az ott letartóztatott lelkeken a hívők imádságai segítenek; valamint azt is, hogy a Krisztussal uralkodó szenteket tisztelhetjük és segítségül hívhatjuk, hogy imáikat érettünk az Istennek bemutatják s hogy ereklyéik is tiszteletreméltóak. Erősen vallom, hogy Krisztus és Mária, valamint a többi szenteknek képei megtarthatók s illő tiszteletben és becsülésben részesíthetők. Vallom, hogy Krisztus az Anyaszentegyháznak hatalmat adott, búcsúk engedésére, s hogy azokkal élni a keresztény népnek igen üdvös. Elismerem, hogy a szent, katolikus és apostoli római egyház, minden egyháznak anyja és tanítója, s a római pápának, szent Péter apostol utódjának és Jézus Krisztus helytartójának igaz engedelmességet fogadok és esküszöm.


Továbbá mindazt, amit a szent törvények és egyetemes zsinatok, s kiváltképen a tridenti szent zsinat és a vatikáni egyetemes zsinat előadtak, meghatároztak és kimondottak, különösen a római pápa elsőségéről és tévmentes tanítóhivataláról kételkedés nélkül elfogadom és hiszem; s egyúttal minden ellenkezőt, s bármely az egyház által kárhoztatott és átokkal sújtott eretnekséget, elvetek és átokkal sújtok. És hogy ezt az igaz katolikus hitet, mely nékül senki sem üdvözülhet, melyet most önként vallok és igaznak tartok, az Isten segítségével életem utolsó leheletéig állhatatosan, épen és sértetlenül megőrizni és vallani fogom és amennyiben tőlem függ, alattvalóimmal, vagyis azokkal, kikre gondot viselni tisztem leend, megtartani, taníttatni és hirdettetni igyekszem, én N.N. ígérem, fogadom és esküszöm. Isten engem úgy segélyjen és az Istennek eme szent evangéliuma.

2010. jún. 9. 16:07
Hasznos számodra ez a válasz?
 3/10 anonim ***** válasza:

Szent Ritát ajánlom.

[link]

2010. jún. 9. 20:29
Hasznos számodra ez a válasz?
 4/10 anonim ***** válasza:

Goretti Máriát, Skóciai Szent Margitot, vagy Sziénai Szent Katalint ajánlom.

Goretti Mária olasz fiatal lány volt, aki a tisztaságát védelmezve halt meg a részeges mostohabátyja kezétől, és a fivére megtért a sírjánál.

Skóciai Szent Margit a mi Szt. Istvánunk rokona volt, egy sokkal idősebb skót uralkodó felesége lett, aki megtérítette a felesége miatt egész Skóciát, zsinatot hívott össze a kedvéért, és nyolc közös gyermekük született.

Katalin pedig domonkos apáca volt, egyházdoktor, egy nagyon okos nő, aki pápákkal levelezett, és azok meg is fogadták a javaslatait, pedig egész életében ki sem mozdult a kolostorból.

Sok szimpatikus szent van, attól függően kellene választanod, milyen tulajdonságot tartasz előnyösnek vagy fontosnak. Ha csakádcentrikus vagy, felesleges apácát választani, családosat kell keresni (Gianna Beretta Molla, Árpádházi Erzsébet, Boldog Gizella, Skóiai Margit). Ha okosnak gondolod magad, jól vág az eszed, érdemes az író, szellemi örökséget is hátrahagyó szentek között keresgélni (Avilai Szt. Teréz, Svéd Nagy Szent Brigitta, Salkaházi Sára, Sziénai Katalin).

Gondold végig, milyen karizmádat gondolod fontosnak erősíteni, és ahhoz válassz, vagy ha megírod, milyen fajta szentet keresel, szívesen segítek.

2010. jún. 9. 22:54
Hasznos számodra ez a válasz?
 5/10 A kérdező kommentje:
Nagyon köszönöm. ;)Olyan szentet keresek, akinek van olyan tulajdonsága, hogy egyensúlyt teremt a vallás és család között. /családcentrikus/
2010. jún. 10. 08:27
 6/10 anonim ***** válasza:
Lehet hogy hülyeség de Szent Bernadetthez mit szólsz?
2010. jún. 12. 17:28
Hasznos számodra ez a válasz?
 7/10 anonim ***** válasza:

22:54 vagyok. Bernadett apáca lett végül, nem éppen családcentrikus választás.


Családos szentek pl.:

Római Szt. Franciska: 40 évi házasságban 6 gyereket szült, közben folyamatosan szegényeket támogatott. Férje halála után a saját maga alapította kolostorba vonult. Némi szociális érzékenység mellé simán választhatod :)

Hasonló alapon Árpádházi Szt. Erzsébet is választható. Őt német herceghez adták férjhez kiskorában, mikor a vőlegénye meghalt, annak testvéréhez adták. Nagyon boldog házasságuk volt, 3 közös gyermekük lett, és a férj támogatta Erzsébet szegényeket segítő akcióit. A férj meghalt ragályos betegségben egy szentföldi hadjáraton, Erzsébet pedig szétosztotta mindenét a szegények között, és betegápolással foglalkozott a továbbiakban.

Nem akarsz véletlenül magyar szentet? Csak mert az Árpád-ház tele van szentekkel és boldogokkal, és csak egy részük apáca :)

Boldog Gizella (Szt. István neje), Szent Piroska Iréne (bizánci szent, császárné volt, Szt. László lánya, Mánuel császár anyja, nem volt vm. könnyű élete), Árpádházi Szent Kinga (Lengyel királyné lett, IV.Béla lánya. Nincs ugyan gyermeke, de a lengyel-magyar barátságot innen szokás gyökereztetni, nagyon szimpatikus szent. A tatárdúlás után ő és a férje építette újra Lengyelországot, mint itt IV. Béla.), a fent említett Erzsébet, és akit az előző hozzászólásomban javasoltam, Skóciai Szt. Margit.

Fentebb már valaki javasolta Ritát, Cascaniai Szt. Rita is családos volt, csak utóbb lett apáca. Megtérítette a férjét, szült két gyereket, és mindannyiuk elvesztése után ment kolostorba. A lehetetlenségek védőszentjének szokták nevezni, mert annyit imádkozott a férje megtéréséért, ami végül be is jött neki.

A Dorottya végülis egészen modern név, ha ilyet keresel. Van egy boldog Dorottya (ha akarod, tehetek linket), aki férjnél volt, 9 gyereke született, megtérítette a férjét, aki egy meglehetősen agresszív pasas volt, és nem értette meg a felesége vallásosságát, de végül megtért a hatásáraé. Dorottyának látomásai is voltak. Végül el akarta hagyni a férjét, de haláláig ápolta őt, és aztán kolostorba ment.

Szent Mónika Szt. Ágoston édesanyja volt, az anyák védőszentje. Sokat imádkozott fia megtéréséért, és felajánlotta önmaga életét is ezért. (Ugye, egyértelmű, hogy sikerrel imádkozott...)

Van egy csomó ószövetségi név is: Sára, Ráhel, Rebeka, Eszter, Judit, Éva, Zsuzsanna, Noémi, Rut, stb. Mind családos.

Ha még nincs favoritod, gondolkodom még szenteken :)

2010. jún. 14. 23:54
Hasznos számodra ez a válasz?
 8/10 A kérdező kommentje:
Köszönöm a sok segítséget, sikerült a választás : )
2010. jún. 15. 08:26
 9/10 anonim ***** válasza:
Kit választottál? Ha szabad megkérdezni.
2010. jún. 16. 00:28
Hasznos számodra ez a válasz?
 10/10 A kérdező kommentje:
Szent Franciska tetszik, őt választom! Köszönöm még egyszer.
2010. jún. 16. 07:49

Kapcsolódó kérdések:

Minden jog fenntartva © 2022, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu

A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!