Kezdőoldal » Felhasználói szabályzat

Gyakorikerdesek.hu - Általános felhasználási feltételek

Kérjük, amennyiben tagja kívánsz lenni a Gyakorikerdesek.hu oldal közösségének, figyelmesen olvasd el az Általános Felhasználói Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vedd igénybe szolgáltatásainkat, látogasd oldalunkat, amennyiben minden pontjával egyetértesz! Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, iktatásra nem kerül, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

A Gyakorikerdesek.hu (továbbiakban Weboldal) üzemeltetője a WebMinute Kft. (továbbiakban Szolgáltató). Küldetésünk, hogy a kulturált, igényes, udvarias, egymás személyét és véleményét tisztelni tudó, megfelelő önuralommal bíró Felhasználóknak biztosítsunk lehetőséget a felkínált tárhelyeken történő kérdésfeltevésre, válaszadásra, véleménynyilvánításra, információ megosztásra és tapasztalatcserére. Felhasználónak minősül a Weboldal látogatója, illetőleg mindenki, aki a Weboldal bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen feltételeket.

Weboldal szolgáltatása közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Weboldal tartalma az ingyenes tárhely-szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználók felhasználói tartalmából áll. A Weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az Üzemeltető véleményét nem tükrözik. A tartalmakra az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A Weboldal alapesetben nem felel a felhasználók által elhelyezett tartalmakért.

Amennyiben jogsértő tartalmat észlel, kérjük jelezze a Weboldal e-mail címére, a jelzett tartalmat átvizsgáljuk, haladéktalanul intézkedünk az információ eltávolításáról.

1. / Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal egyes részei nyilvánosak, azokat bárki olvashatja és Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldal szolgáltatásait saját felelősségére veszi igénybe. WebMinute Kft. a Felhasználói tartalmak archiválását nem vállalja, ezért amennyiben a Felhasználónak szüksége van a közzétett információk magáncélú megőrzésére, gondoskodnia kell a megfelelő mentésről és tárolásról!

2. / A Felhasználók szabadon és általuk választott fantázianeveken (nickneveken) írnak, róluk kizárólag olyan személyes információ jelenik meg a Weboldalon, amit saját magukról önkéntesen adtak meg. A választott nicknév nem lehet másokra nézve sértő, jogsértő, reklámtartalmú vagy trágár. Ezekben az esetekben a fiók előzetes figyelmeztetés nélkül törlésre kerülhet. Amennyiben egy regisztrált felhasználó valós személyére vonatkozó bármilyen adatot tesz közzé, tudomásul veszi, hogy azt bárki megnézheti, tárolhatja, felhasználhatja, és az ebből eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Felhasználó önként dönthet róla, hogy a választott név publikus vagy rejtett legyen. Felhasználó elfogadja, hogy a rejtett név is ismertté válik azok számára, akiket privát üzenetben megkeres, mivel ez elengedhetetlen a Felhasználók egymás közötti azonosításához.

Weboldalunkra 16. életévét be nem töltött személy nem regisztrálhat. A regisztráció során felhasználó nyilatkozik és szavatol, hogy 16. életévét betöltötte.

3. / Korlátozások

(a) Tilos trágár kifejezéseket, sértő szavakat, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni.

(b) Tilos személyeskedni, azaz olyan megjegyzést tenni amely másokra nézve sértő lehet (különösen ami egy másik Felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye, élethelyzete miatt), továbbá mások becsületére, jó hírnevére sérelmes tartalmat elhelyezni, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem, kiemelten a közszereplőkre vonatkozóan. Tilos olyan tartalmat elhelyezni, amely gyűlöletkeltésre bármilyen formában alkalmas.

(c) Tilos olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát, jó hírnévhez való jogát, becsületét vagy méltóságát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a Felhasználókat buzdítani.

(d) Tilos személyes adatokat, telefonszámot, e-mail címet, idézett telefonbeszélgetés-, privát üzenet, vagy e-mail részletet elhelyezni, még az érintett beleegyezésével sem, idetartozik a más Felhasználóról bármilyen információ nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is.

(e) Tilos obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni.

(f) Tilos olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer, tudatmódosító anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak), továbbá forgalomba nem hozható termékeket eladásra felkínálni (például üdülési csekk, étkezési utalvány, engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok).

(g) Tilos olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Weboldal jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti.

(h) Tilos a moderátorok döntését felülbírálni és a törölt felhasználói tartalmakat bármilyen módon újra elérhetővé tenni, illetve a Felhasználó regisztrációjának tiltása után új regisztrációt létesíteni.

(i) Tilos szándékosan hátráltatni a szolgáltatást, bármilyen módon megzavarni a Weboldal működését (pl. flood, spam, offtopic, provokáció, script hozzászólások).

(j) Tilos szándékosan félrevezetni a többi Felhasználót vagy azokat, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely témakörben.

(k) Tilos más Felhasználó vagy a WebMinute Kft. alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve), tilos közszereplők, jogi személyek nevének megadásával regisztrálni; tilos más felhasználói fiókot használni (például családtagokét, vagy barátokét) a rendszerből történt kitiltást követően. Tilos több felhasználói névvel fórumozni, ezzel a többi Felhasználót megtéveszteni.

(l) Tilos vállalkozások termékeit/szolgáltatásait, közfeladatot ellátó személyek, közéleti szereplők jó hírnevét becsmérelni, arra nézve sértő kijelentést tenni.

(m) Tilos bármilyen jogsértő tartalmat elhelyezni, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni, vagy erre utaló magatartást folytatni, illetve büntetni rendelt cselekmények (bűncselekmények, szabálysértések) elkövetéséhez bármiféle tájékoztatást adni.

(n) Tilos a Szolgáltató szolgáltatásainak bojkottálására felhívást intézni.

(o) Tilos reklámot közzétenni, üzletszerű kereskedelmi tevékenységet folytatni, más weboldalt népszerűsíteni, linkkampányt, multi level vagy affiliate marketinget folytatni, a többi Felhasználót burkolt marketingtevékenységgel megtéveszteni.

(p) Tilos az említetteken kívül bármely más törvényt, jogszabályt, alapjogot sértő, jogsértésre felszólító, vagy arra való jelentkezést tartalmazó információt elhelyezni.

A fenti szabályok bármelyikének megszegése okot adhat a kérdéses tartalom eltávolítására, a szabályokat megsértő Felhasználó felfüggesztésére vagy törlésére. A moderátorok nem kötelesek a törlés előtt figyelmeztetést küldeni.

4. / A weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű. A weboldal a felhasználói tartalom pontosságáért, megbízhatóságáért és az abból eredő károkért, az ellenőrzés lehetetlensége miatt nem felel. A weboldalon olvasott tanácsok, információk felhasználása kizárólag a felhasználó felelősségi körébe tartozik, az egészséget, életmódot érintő tanácsok tekintetében ajánlott a háziorvossal vagy más szakértővel való konzultáció. Nem lehet az üzemeltetőt felelőssé tenni esetleges személyi sérülésért, melyet hanyagság, vagy rosszindulatú, vagy épp helytelen értelmezés eredményez.

5. / A Felhasználó korlátlan és kizárólagos felelősséggel tartozik a tartalom jogszerűségéért, amelyet a Szolgáltató honlapján közzétesz, ideértve a kérdéseket, válaszokat, üzeneteket, linkeket, képeket stb. A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy amennyiben a honlapon bármilyen jellegű szerzői jogvédelem alatt álló művet hozzáférhetővé tesz, ezen művek tekintetében a közzétételhez szükséges felhasználási jogokkal rendelkezik. A szerzői művek felhasználásának jogszerűségéért, a szerzők, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a felhasználót terheli felelősség. Abban az esetben, ha bármely harmadik személy jogsértéssel kapcsolatos igénnyel lépne fel a Szolgáltatóval szemben, a Felhasználó köteles Szolgáltatót az ilyen igények tekintetében mentesíteni.

A Szolgáltató kizárólag a honlap rendeltetésszerű használatára ad lehetőséget. A Felhasználó a hozzászólás közzétételével korlátlan, de nem kizárólagos felhasználási jogot biztosít a Szolgáltatónak, amit a Szolgáltató jogosult harmadik személyre átruházni. A felhasználási jog megszerzésének ellenértéke a honlap ingyenes használatának lehetősége. A Szolgáltató minden jogot fenntart magának a szerzői jog által védett alkotásokra vonatkozóan.

6. / A WebMinute Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a Weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket annak tartalmát egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó köteles a módosításokat figyelemmel kísérni. Jelen Általános Felhasználói Feltételek 2018. május 18-án léptek érvénybe. A Felhasználó a weboldalra történő belépéssel annak használatával elismeri, hogy megismerte, megértette az Általános Felhasználói Feltételeket, és egyetért annak tartalmával.Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu

A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!