Kezdőoldal » Kultúra és közösség » Valláskritika » ÉGBEKIÁLTÓ BŰNÖK (Ezek szörnyű...

ÉGBEKIÁLTÓ BŰNÖK (Ezek szörnyűsége a Szentírás kifejezése szerint Istentől kér büntetést! )?

Figyelt kérdés

1. Szándékos gyilkosság;

2. A szegények, árvák, özvegyek nyomorúságának nagyobbítása;

3. A munkások bérének igazságtalan visszatartása.o_O"


ez komoly?


2010. szept. 3. 21:21
 1/10 anonim ***** válasza:
Mi a kérdés?
2010. szept. 3. 21:24
Hasznos számodra ez a válasz?
 2/10 A kérdező kommentje:

ma 21:24

természetesen a 3. kérdésre várok valami magyarázatot...

2010. szept. 3. 21:40
 3/10 anonim ***** válasza:
100%

Miért, szerinted nem gond, és büntetlenül meg lehet csinálni? Nemde alapjaiban rázna meg egy társadalmat, ha nem kapná meg mindenki azt, ami jogosan jár neki?


Lennél te dolgozó munkás, aki az éhező gyerekeinek vinné haza a kenyeret, de nem tudja, mert hiába dolgozik, nem kap érte bért, mindjárt más lenne a véleményed. És ez sajnos a világ sok részén a mai napig így van, főleg ott, ahol még él az adósrabszolgaság fogalma, pl Indiában.

2010. szept. 3. 22:04
Hasznos számodra ez a válasz?
 4/10 anonim ***** válasza:
Amúgy még mindig jobb Istentől kérni és várni a büntetést, mint önbíráskodni.
2010. szept. 3. 22:07
Hasznos számodra ez a válasz?
 5/10 anonim ***** válasza:

Kedves Kérdező!


Jól gondolod vannak olyan bűnök amiket Isten szigorúbban vesz mint más természetűeket és bizonyos bűnök elkövetésekor hamarabb ítéletet gyakorol és igazságot oszt mint más esetben van,hogy a gonoszságot megengedi egy ideig és közben szól az elkövetőhöz

embereken keresztül,hogy (megtérésre jusson) ezt Isten kegyelmének hívjuk és ez Istennek meg nem érdemelt jóindulata.

Visszatérve az általad felsorolt bűnökre mindhárom olyan amely másoknak komoly károkat okoz az első az élet elleni tett a második testi és lelki kínzásnak tekinthető a harmadik a munkaerővel jogosan megszerzett járandóság jogtalan elvételét,visszatartását jelenti.

Az ó szövetségben a zsidóság azt az alaptörvényt kapta ami teljesen leírja az Isten felé (5 parancs) és az emberek felé szintén (5 parancs) támasztott követelményeit mit ne tegyen meg az ember egy társadalomba.

Ez a 10 parancsolat.

Mózes 5.könyve 5,6:


1.

Én,az Úr,vagyok a te Istened,a ki kihoztalak téged Egyiptomnak földéből,a szolgálatnak házából.


2.

Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.

Ne csinálj magadnak faragott képet,és semmi hasonlót azokhoz,a melyek fenn az égben,vagy a melyek alant a földön,vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak.

Ne imádd és ne tiszteld azokat;mert én az Úr,a te Istened,féltőn szerető Isten vagyok,a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban,harmad és negyedíziglen,a kik engem gyűlölnek.

De irgalmasságot cselekeszem ezeríziglen azokkal,a kik engem szeretnek,és az én parancsolataimat megtartják.


3.

Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül,a ki az ő nevét hiába felveszi.


4.

Vigyázz a szombatnak napjára,hogy megszenteld azt,a miképen megparancsolta néked az Úr,a te Istened.

Hat napon át munkálkodjál,és végezd minden dolgodat.

De a hetedik nap az Úrnak,a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon,se magad,se fiad,se leányod,se szolgád, se szolgálóleányod,se ökröd,se szamarad,és semminémű barmod,se jövevényed, a ki a te kapuidon belől van, hogy megnyugodjék a te szolgád és szolgálóleányod, mint te magad;

És megemlékezzél róla,hogy szolga voltál Égyiptom földén,és kihozott onnan téged az Úr,a te Istened erős kézzel és kinyújtott karral. Azért parancsolta néked az Úr,a te Istened, hogy a szombat napját megtartsad.


5.

Tiszteld atyádat és anyádat,a mint megparancsolta néked az Úr,a te Istened;hogy hosszú ideig élj,és hogy jól legyen dolgod azon a földön,a melyet az Úr,a te Istened ad te néked.


6.

Ne ölj.


7.

És ne paráználkodjál.


8.

És ne lopj.


9.

És ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot.


10.

És ne kívánd a te felebarátodnak feleségét;és ne áhítsd a te felebarátodnak házát,szántóföldét;se szolgáját,se szolgálóleányát,se ökrét,se szamarát és semmit,a mi a te felebarátodé.


Ezeket elolvasva könnyen észrevehető a mai modern felgyorsult világban az emberek egy része nem foglalkoznak ezzel azért is írtam ide érdemes rá időt szakítani és ráébredni a problémáink okára és önvizsgálatot kell tartani magunkban először is.

És eljutni odáig ha bekapunk egy tablettát antidepresszáns,vagy magnéziumot esetleg fájdalom csillapítót a tüneteket elmulasztja,de a probléma valódi okát a gyökerénél kellene kezelni ami pedig az,hogy az ember a bűnbe vagyis a bűn uralma alatt születik erre a világra.

A bűn egy romboló hatású szellemi valóság és nem kitaláció nem a keresztények gondolták ki.

És ezért vannak az életben nehézségek,szenvedések stb....

legtöbbször az Isten nélküli állapot következménye.


Róma-beleikhez írt levél 5,18a:

18.Bizonyára azért,miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat:


3,23:

Mert mindnyájan vétkeztek,és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.


Az ember alapállapotába a bűn,bűnök elkövetésére hajlamos.

Vagyis az Isten erkölcsi törvényeinek áthágása minden embernek ez az Ádámi öröksége.

Az általad leírt bűnök egyike megtalálható a 10 parancsolatba (6.) a másik kettőről még annyit írnék,hogy ez azért váltja ki Isten (nagyobb)haragját mert kiszolgáltatott személyekkel szembe követik el.

Még megemlítem a bűnök felsorolását amik súlyos következményekkel járnak vagyis elkövetésük átkot hoz az emberek életébe.


Mózes 5.könyve 27,14-26:


14.Szóljanak pedig a léviták,és ezt mondják az egész Izráel népének felszóval:

15.Átkozott az ember,a ki faragott és öntött képet csinál,utálatára az Úrnak,mesterember kezének munkáját, és rejtve tartja azt!És feleljen az egész nép és mondja: Ámen!

16.Átkozott a ki kevésre becsüli az ő atyját vagy anyját! És mondja az egész nép: Ámen!

17.Átkozott,a ki elmozdítja az ő felebarátjának határát! És mondja az egész nép: Ámen!

18.Átkozott,a ki félrevezeti a vakot az úton! És mondja az egész nép: Ámen!

19.Átkozott, a ki elfordítja a jövevénynek, árvának és özvegynek igazságát!És mondja az egész nép: Ámen!

20.Átkozott, a ki az ő atyjának feleségével hál, mert feltakarja az ő atyjának takaróját!És mondja az egész nép: Ámen!

21.Átkozott,a ki közösül valamely barommal!És mondja az egész nép: Ámen!

22.Átkozott,a ki az ő leánytestvérével hál,az ő atyjának leányával vagy az ő anyjának leányával!És mondja az egész nép: Ámen!

23.Átkozott,a ki az ő napával hál!És mondja az egész nép: Ámen!

24.Átkozott,a ki megöli az ő felebarátját titkon! És mondja az egész nép: Ámen!

25.Átkozott,a ki ajándékot fogad el, hogy ártatlan lélek vérét ontsa! És mondja az egész nép: Ámen!

26.Átkozott,a ki meg nem tartja e törvénynek ígéit,hogy cselekedje azokat!És mondja az egész nép: Ámen!


Még egy rész a példabeszédek könyvéből amit különösen nem pártol Isten.


Péld 6,16-19:


16.E hat dolgot gyűlöli az Úr,és hét dolog utálat az ő lelkének:

17.A kevély szemek,a hazug nyelv,és az ártatlan vért ontó kezek,

18.Az álnok gondolatokat forraló elme,a gonoszra sietséggel futó lábak,

19.A hazugságlehelő hamis tanú,és a ki szerez háborúságokat az atyafiak között!


Nos Isten bűnügyüllő és az alábbi igefelsorolásokból lehet látni mik azok a tettek amiket elkövetve kiváltják Isten haragját,ítéletét,igazságszolgáltatását és átkot hoznak az emberek életébe.

A jó hír viszont az,hogy ebből meg lehet szabadulni,más emberré lehet változni egy Istentől kezdeményezett beavatkozás pozitív következményeként.


Rómaiakhoz írt levél 5,17-21:


17.Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által:sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok,kik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővülködésében részesültek.

18.Bizonyára azért,mi képen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat:azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása.

19.Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek: azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek.

20.A törvény pedig bejött,hogy a bűn megnövekedjék; de a hol megnövekedik a bűn,ott a kegyelem sokkal inkább bővelkedik:

21.Hogy miképpen uralkodott a bűn a halálra,azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által.Shalom

2010. szept. 4. 00:17
Hasznos számodra ez a válasz?
 6/10 anonim ***** válasza:

Az égbekiáltó bűnök az erkölcsi rendet olyan súlyosan sértő bűnök, melyek a Szentírás szerint „az égbe kiáltanak” büntetésért: gyilkosság (Ter 4,10), homoszexualitás (Ter 19,13: szodómia), özvegyek és árvák sanyargatása (Kiv 22,22), a munkás megszolgált bérének megtagadása (MTörv 24,14; Jak 5,4).


Az Egyház négy égbekiáltó bűnt sorol fel: 1. Szándékos gyilkosság (Ter 4,10). 2. Természetelleni testi bűn (Ter 18,20). 3. A szegények, özvegyek s árvák nyomorgatása (Kiv 3,9; Ez 22,7). 4. A szolgák és munkások bérének visszatartása vagy megrövidítése (Jak 5,4).


E négy parancs attól „égbekiáltó”, hogy őket Isten már itt a földön megtorolja, mert „mintegy Istenhez kiáltanak büntetésért”.

Ezek olyan bűnök, melyeket nem az Egyház állított fel, hanem a Szentírásban Isten nevezett meg, amelyeket tehát az Egyháznak nincs joga megváltoztatni, eltörölni, vagy valamit hozzájuk tenni. (Tájékoztatásul: Az Egyház öt parancsát például az Egyház elvileg bármikor megváltoztathatja.)

2010. szept. 4. 11:07
Hasznos számodra ez a válasz?
 7/10 anonim válasza:
igen!!!!!!!
2010. szept. 4. 16:54
Hasznos számodra ez a válasz?
 8/10 A kérdező kommentje:

csak azért kérdeztem mert így meghatározni dolgokat, hogy a 'munkások bérének...visszatartása' a kezdetekben már létezett ilyen? ez olyan fura, mert jó öngyilkosság.

De ez olyan újvilági dolog, mintha nem is Isten sugalmazta volna...

2010. szept. 4. 23:10
 9/10 anonim ***** válasza:

Újvilági dolog? Munkások régen is voltak, a munkáltatók meg már régen sem szívesen fizettek. A bér visszatartása pedig a lopás egyik legsúlyosabb típusa, ha belegondolsz.

Az ember régen is pontosan olyan volt, mint ma.

Freya

2010. szept. 20. 19:50
Hasznos számodra ez a válasz?
 10/10 Jégszív ***** válasza:

"ez komoly?"

Mint maga a Biblia! :-P

jan. 28. 10:46
Hasznos számodra ez a válasz?

További kérdések:

Minden jog fenntartva © 2023, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu

A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!