Kezdőoldal » Kultúra és közösség » Vallás » Az új földön lesz örökélet fája?

Az új földön lesz örökélet fája?

Figyelt kérdés

2023. okt. 22. 10:44
 1/9 anonim ***** válasza:
30%

Nem lesz.

Milyen új földön?...

2023. okt. 22. 11:16
Hasznos számodra ez a válasz?
 2/9 anonim ***** válasza:
0%

Élet fája. Örök élet nincs. Örök létezés van. Az élet egy idő után túl fejletlen az egyénnek.


Most is van amúgy.

2023. okt. 22. 15:37
Hasznos számodra ez a válasz?
 3/9 anonim ***** válasza:

"Az élet egy idő után túl fejletlen az egyénnek."

A végtelen világegyetem? Hogy lehetne túl fejletlen? :)

2023. okt. 22. 17:34
Hasznos számodra ez a válasz?
 4/9 KZitus ***** válasza:

Szia

A Jelenések 2:7 említést tesz „az élet fájáról, mely az Isten paradicsomában van”, valamint arról, hogy annak a kiváltsága enni róla, „aki győz”. Mivel a Jelenések könyvének ebben a szakaszában a győzteseknek szóló többi ígéret egyértelműen az égi örökségükhöz kapcsolódik, ahogyan erről a Jelenések 2:26–28; 3:12, 21 olvashatunk, valószínűnek tűnik, hogy az ’Isten paradicsoma’ ebben az esetben égi. Az itt ’fának’ fordított görög szó a xüʹlon, amelynek a szó szerinti jelentése ’fa’, többes számban pedig gyümölcsöskertet jelölhet. Az Éden-kertben, a földi paradicsomban az élet fájáról való evés azt jelentette volna az embernek, hogy örökké élhet (1Mózes 3:22–24). A kertben lévő többi fa gyümölcse is éltető eledel lett volna az embernek, míg engedelmeskedik. Tehát az, hogy valaki eszik „az élet fájáról (v. fáiról), mely az Isten paradicsomában van”, egyértelműen arra vonatkozik, hogy Isten életet ad azoknak a keresztényeknek, akik győznek. Más írásszövegek rámutatnak, hogy ezek a személyek megkapják a halhatatlanság és a romolhatatlanság díját az égben, akárcsak az Uruk, Krisztus Jézus, aki a Fő

1Korintusz 15:50–54

"Azt mondom azonban, testvérek, hogy test és vér nem örökölheti Isten királyságát, sem romlottság nem örököl romolhatatlanságot. Most szent titkot mondok el nektek: nem mind fogunk halálalvásba merülni, de mind át fogunk változni, egy pillanat alatt, egy szempillantás alatt, az utolsó trombitaszó idején. Mert a trombita szólni fog, és a halottak feltámadnak romolhatatlan testben, és mi átváltozunk. Mert ennek, ami romlandó, romolhatatlanná kell lennie, és ennek, ami halandó, halhatatlanná kell lennie. Mikor pedig ez, ami romlandó, romolhatatlanná lesz, és ez, ami halandó, halhatatlanná lesz, akkor beteljesedik, ami meg van írva: „Elnyelte a halált örökre.”

1Péter 1:3, 4

"Dicsőség Jézus Krisztus, a mi Urunk Istenének és Atyjának! Ő a nagy irgalmából fakadóan új születést adott nekünk, hogy Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása alapján élő reménységünk legyen, egy romolhatatlan, beszennyezetlen és el nem hervadó örökségünk. Ez az égben van fenntartva számotokra,"

2023. okt. 24. 19:32
Hasznos számodra ez a válasz?
 5/9 anonim ***** válasza:

Először is mi az, hogy új föld? Azt mondta Pál apostol, hogy: "Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden." János apostol pedig a jelenések könyvében így fogalmazza: "Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt vala; és a tenger többé nem vala."


Az egész Biblia egy óriási szimbólum-halmaz, telve a költői eszköztár széles spektrumával. Csak az fogja ezt lélekben megélni, érteni, akinek van füle a hallásra, azaz víztől és Lélektől újjászületett. A legtöbben nem értik, mert igeidőket vizsgálnak, a görög alakhoz viszonyítanak, elemeznek és jegyzetelnek. Így nem lehet érteni az Örömhírt, csakis úgy, ha valaki gyermek és annak a Lélek személyesen jelenti ki. A Bibliának van egy kódolt, rejtjeles nyelvezete.


Az új föld azt jelenti, hogy elmúlt az ember régi gondolkodása. Ahogyan Pál apostol is írja, hogy az emberben ott tusakodik szüntelen az ó és az új ember. De aki lelki már, abba győzött a krisztusi új, és a korábbi testi vetület legyőzetett. Az új föld maga a termőföld is, amelybe elplántálja Isten Krisztuson keresztül a magot, ami aztán terebélyes, gyümölcstermő fává növekedik. Az új embernek már olyan föld, olyan a lelki minőség, hogy abba növekedésnek indul az Ige és meg is gyökeredzik. Az új ég pedig az elme, a felfogás, a gondolkodás, mivel indul ki a romlottság is. Ez már tisztul, nem lesz telve undoksággal. Tiszta lesz az ég. Ez az új ég és az új föld. A tenger elmúlta pedig a világ szeretetének vége. Amikor az ember elengedi a gyarló világit. Ezek nem anyagi síkon értendők, hanem lélekben; ezek szimbólumok. Ez nem fog eljönni majd valamikor, és nem lesz semmifajta visszatérése Krisztusnak, hiszen el sem ment lélekben, csak testben. A Jelenések könyve is szimbolika. Mindenki, aki hazatér, mint a tékozló fiú, aki nem csak hallja az Igét, hanem azt meg is cselekszi, abban már ott van az új föld és az új ég. Senki se higgye azt, hogy eljön egy új Föld, és minden kipusztul, és helyette idelent Mennyország lesz meg új égbolt, és Krisztus eljön ismételten az angyali sereggel az égben. Dehogy, ez nem babona! Ez nem egy szó szerinti értelmezés, hanem lelki változás, ami volt és ami lesz is. Ez folytonos.


A fa egy komoly és mély szimbólum a Bibliában. Már ott van a Teremtéstörténetben is. Erről is teológia vitákat folytatnak, vitáznak, idézgetnek, ragozásokat, igeidőket elemeznek, de nem értenek. Mert nem attól kérdezik, aki az Életet alkotta a Legdicsőbb Fiún keresztül elsődlegesen, aki Él-Ő. Helyette az emberek, a vallásosak, a keresztények zöme emberi rendszerekben hisz, embereket követ, a Bibliát bálványozza. Ezért nincsen sokaknak kijelentve személyesen! az Igazság. A fa maga az ember! Ezt mondja is a Megváltó, hogy minden fa a tulajdon gyümölcséről ismerszik meg. Az Édenben álló két fa az ember kétfajta lelki minőségének a szinonimája. Az Élet Fája maga Krisztus, az isteni lelki vetület, míg a másik, a Jó és a rossz tudásának fája maga a sátán, az gyarló lelkülete az embernek. Nem létezik semmifajta kígyó, szárnyas lény, bukott fejedelem stb. Csakis az ember lett teremtve, és pontosan azért, hogy a felelősség is csak az övé legyen.


Akiben új teremtés van, aki Krisztusé, abban ott van az Élet fája és az sudár és zsenge, telve gyümölccsel. Aki viszont nem az övé, aki nem született újjá, az még testi, és benne a másik fa áll szimbolikusan. Mindenkiben ott lapul valamelyik fa, és akire nézünk, Istenre vagy a Mammonra, annak a hajtása kezd el eredni a lélekeben. Az új teremtés maga a helyreállított Éden! Ádám elbukott, Krisztus helyreállította. Krisztus fája és Ádám fája, Isten és sátán. Kiben melyik gyökeredzik meg jobban, az attól függ, ki mit éltet. Akármilyen fájó, de az emberek zöme az utóbbit. És főleg úgy, hogy hiszik, hogy ők jó emberek és tudják az Igazságot, mert van vallásuk.


Fentebb írja Zita, hogy Isten életet ad a keresztényeknek, akik győznek. Nem! Ehhez a vallásnak semmi köze nincsen, és ezt nem értik meg a legtöbben. A kereszténység egy Krisztus után nem sokkal létrehozott emberi rendszer. Amikor ő velünk volt, nem létezett ilyen vallási közösség. Nem a keresztényeknek ad örök életet, hanem azoknak, akik újra lelki gyermekké válnak, ami nagy különbség! Mert sokan közülük, akik vallásosak felemelik magukat és lenézik azokat, akik "pogányok". Pedig azt mondja az Egyetlen mester, hogy a vámszedők és a cédák hamarabb jutnak a Mennyek országába, mint a farizeusok. Mert ők nincsenek telve hazug információval.


Senki be ne csapja magát, hogy csak az üdvözül, aki keresztény meg meg van keresztelve és olvassa a Bibliát. Krisztus elmondta, ki szereti az Atyát és őt. Az, csakis az, aki nemcsak hallja a Szót, hanem azt meg is cselekszi! Az emberek zöme ezt nem teszi, nem töri meg a kenyeret. Vagyis megtöri, de nem azt, amit szükséges volna.


Isten nem vallás, sem egyéb emberi rendszer. Az Igazság pedig nem embernél van, hanem nála, és lehet tőle kérdezni személyesen Krisztuson, az Egyetlen Mesteren és Úron keresztül.


Mindenkinek legyen meg a hite szerint, és imádkozom érte, hogy a hazugságokat egyre többen meglássák Általuk, főleg magukban! Amíg még valaki élhet, addig tart is számára a kegyelem. Lehet az Atyát kérdezni. A Szent Lélek vezesse ebben a kisdedeket!


Üdv.

2023. okt. 25. 20:03
Hasznos számodra ez a válasz?
 6/9 Jégszív ***** válasza:
Miről hablatyolsz itt...?
nov. 26. 08:43
Hasznos számodra ez a válasz?
 7/9 anonim ***** válasza:

6. Nekem írtad? Ha igen, akkor kérlek máskor ezt tedd egyértelműbbé.


Másrészt ha megszólítasz, azt kérlek emberi keretek között tedd, ne ilyen stílusban. Mert a net sok mindent elbír anonim módon, de teljesen más, amikor valakinek a szemébe lenne szükséges ezeket mondani. Sokan nagyon tiszteletlenül beszéltek a másikkal ilyen formában, ima a kivételekért.


Minden egyes ember, aki bármilyen online portálra regisztrál, vagy akár a való életben akár egy társaság tagja és fiktív nevet talál ki magának, és még ha hozzá esetlegesen, főleg az online térben avatárt is választ, az rendkívül mélyen tükrözi valakinek a lelkületét! Itt ez utóbbi nincsen, de a név abszolút tényközlő. A Teremtő Atya nem a jégszívűeknek adományozza oda kegyelmi ajándékként az Igazságot, hanem azoknak, akik gyermekek lélekben és hússzívük van. Mondja maga is az Úr, hogy a saját lelkemet adom beléjük, adok nekik új szívet, lerontom a kőszívűket, és adok nekik hússzívet. Megkeményedett jégszívvel nem lehetséges meghallani az Igazságot, Isten Szavát. Ne keményítsd meg kérlek a szíved, mert nem ok nélkül adja ezt valaki magának. A névválasztás erőteljesen árulkodó, mint ahogyan a fogalmazás módja, a stílusa is. Imádkozom érte, hogy halld meg te is az Élet Ura Hangját, és akkor élni fogod lélekből ezen dolgokat.


Legyen meg a hitünk szerint!


A Szent Lélek akarata valósuljon meg!


Üdv.

nov. 26. 12:12
Hasznos számodra ez a válasz?
 8/9 Jégszív ***** válasza:
#7. Bocs, lemaradt a "címzés". A kérdezőnek szántam.
nov. 26. 19:53
Hasznos számodra ez a válasz?
 9/9 anonim ***** válasza:

7. Szerintem nem neki, ha nem haragszol meg érte, de legyen meg mindannyiunknak a hite szerint! Ettől függetlenül elnézést és bocsásd meg, ha bármi sértőt írtam volna neked, de ami abban foglaltatik, azt emberbaráti szeretetből írtam.


A Szent Lélek akarata valósuljon meg!


Üdv.

nov. 26. 20:05
Hasznos számodra ez a válasz?

Kapcsolódó kérdések:

Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu

A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!